fbpx
Search

เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์

ทีมงานผู้มากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
จับคู่กับชุดอ้างอิงโครงการที่ไม่ซ ้ากัน

ตรวจสอบผลงานและข้อมูลอ้างอิงของเรา

พูดคุยกับลูกค้าของเรา: พวกเขาคือนามบัตรที่ดีที่สุดของเรา

ก่อตั้งขึ ้นในปี 2005 ภายใต้แบรนด์แรกและเก่าแก่ที่สุดของเรา – SMART ICE – เราเริ่มต้นด้วยการริเริ่มสเก็ตน ้าแข็งสังเคราะห์แบบ เคลื่อนย้ายได้ส าหรับห้างสรรพสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มจากมาเลเซีย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราเติบโตขึ ้นด้วยการริเริ่มการเล่นสเก็ตน ้าแข็ง (แบบธรรมชาติ) ของจริง ครั ้งแรกแบบ เคลื่อนย้ายได้ สู่ห้างสรรพสินค้า FEC และสถานที่ตั้งแบบสแตนด์อโลน

ตั้งแต่ปี 2010 เราเป็นผู้บุกเบิกการท าหิมะภายในอาคารส าหรับห้างสรรพสินค้าและ FEC ควบคู่ไปกับการริเริ่มและพัฒนาแบรนด์ Neveplast ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียใต้ รว มถึงสร้างโครงการของเราเองด้วย

ในที่สุด เราก็ได้ ขยาย จากการจัดหาผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง ไปจนถึงการจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรให้กับอุตสาหกรรมการพักผ่อน

โครงการโดดเด่นบางโครงการที่เราสร้างขึ ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

2019

The Frostland

ศูนย์รวมความบันเทิงน้ำแข็งและหิมะแบบผสมสำหรับครอบครัวแห่งแรก

ที่ตั้ง:

2018

สวนสนุกสไลด์มหึมา

ที่ตั้ง:

2017

งานเทศกาล

การจัดซื้อ การติดตั้ง การดำเนินงาน

ที่ตั้ง:

2016

ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว

การออกแบบ การดำเนินการแบบสำเร็จรูป

ที่ตั้ง:

2013

สไลด์แบบผสมพิเศษ

ที่ตั้ง:

2014

Tubby Slides สำหรับศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวในร่ม

ที่ตั้ง:

2015

ลานสเก็ตน้ำแข็งแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับห้างสรรพสินค้า

ที่ตั้ง:

2012

สนามเด็กเล่นหิมะแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับห้างสรรพสินค้า

ที่ตั้ง:

2010

สวนสนุกหิมะสังเคราะห์ในร่ม

ที่ตั้ง:

2006 - 2010

ลานสเก็ตน้ำแข็งสังเคราะห์สำหรับห้างสรรพสินค้า (เคลื่อนย้ายได้)

ที่ตั้ง:

ผู้จัดหาโซลูชั่นครบวงจร

เราเป็นผู้ผลิตที่ขยายสู่การเป็นผู้ให้บริการและการด าเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ

เรามีความรู้อย่างลึกซึ ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้างและส่งมอบ

ตั้งแต่ขั ้นตอนแรก ไปจนถึงการจัดหา การติดตั้ง และการเริ่มต้นใช้งาน

ผู้บริหารระดับสูงของเรามาจาก พนักงาน ขายและผู้ ด าเนินงาน

ผู้บริหารระดับสูงของเราเริ่มต้น จากระดับล่าง

จึงท าให้รู้ทุกขั ้นตอนและรายละเอียดของโครงการที่เราขาย

คนสำคัญ

ทีม ชาว ยูเรเชีย มาตรฐานคุณภาพยุโรปและ แนวทา

งการท าธุรกิจในเอเชีย อยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Betty

ผู้จัดการทั่วไป

Betty เป็นชาวมาเลเซีย – จีน พูดได้10 ภาษา รับผิดชอบการจัดการส านักงานของเรา ดูแลฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการบัญชี ช่วยเหลือในการคิดต้นทุนโครงการและส ารวจปริมาณ ตลอดจนประสานงานกับลูกค้าชาวจีนรายใหม่ของเรา

Filippo Gervasini

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บุกเบิกด้านศูนย์รวมความบันเทิงน้ำแข็งและหิมะสำหรับครอบครัวในห้างสรรพสินค้า โดยมีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในเอเชียในด้านการขาย การบริหารโครงการและการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังทำงานใน IAAPA ในฐานะผู้จัดหาและผู้ดำเนินการเครื่องเล่นประเภทน้ำแข็งและหิมะเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน (และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ )

Tom

ที่ปรึกษาอาวุโส

ในฐานะอดีตผู้จัดการทั่วไปของเครื่องเล่นประเภทหิมะในอาคารที่มีชื่อเสียงในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Scheffer มีประสบการณ์พิเศษในการด าเนินงานและการพัฒนาเครื่องเล่นประเภทหิมะในอาคาร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Scheffer ได้ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการสถานที่แบบหิมะในอาคาร 6 แห่ง ใน 3 ทวีป

Tom Scheffer

ที่ปรึกษาอาวุโส

ในฐานะอดีตผู้จัดการทั่วไปของเครื่องเล่นประเภทหิมะในอาคารที่มีชื่อเสียงในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Scheffer มีประสบการณ์พิเศษในการด าเนินงานและการพัฒนาเครื่องเล่นประเภทหิมะในอาคาร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Scheffer ได้ออกแบบ พัฒนา และด าเนินการสถานที่แบบหิมะในอาคาร 6 แห่ง ใน 3 ทวีป

Kevin

นักออกแบบอาวุโส

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการออกแบบศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับครอบครัวทั้งภายในอาคารและสวนน ้า รวมถึงพิพิธภัณฑ์

Kevin

นักออกแบบอาวุโส

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการออกแบบศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับครอบครัวทั้งภายในอาคารและสวนน ้า รวมถึงพิพิธภัณฑ์

Stefano

สถาปนิกอาวุโส

Stefano รับผิดชอบในทีมออกแบบรายละเอียด การออกแบบธีม และแบบร่างที่เกี่ยวข้อง

Arthur

ผู้จัดการโครงการ

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกในห้างสรรพสินค้า ประสานงานระหว่างทีมออกแบบรายละเอียดกับผู้รับเหมาของลูกค้า

พบกับทีมเอเชียของเรา

จัดการโดยสมาชิกทีมยุโรปและยุโรป

เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากกว่า 50 รายการ

คุณอาจได้พบกับเราในงานแสดงสินค้านับไม่ถ้วนภายใต้แบรนด์ของเรา
SMART ICE, ICE NOW, JUST KIDDING, NEVEPLAST

ภายใต้แบรนด์ใหม่แบรนด์ เดียว

กาลครั ้งหนึ่งนานมาแล้ว…

เราเริ่มต้นในปี 2005 โดยน าแนวคิดใหม่มาสู่ตลาดห้างสรรพสินค้าที่ก าลังเติบโตในมาเลเซีย นั่นคือ ลานสเก็ตน ้าแข็ง สังเคราะห์ แบบเคลื่อนย้ายได้ ต่อจากนั ้น (ในปี 2006 – 2008) เราได้รวบรวมกิจกรรมกว่า60 รายการในมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นหลัก

ต้นปี 2008 เราเริ่มเสนอรูปแบบใหม่ให้กับห้างสรรพสินค้า โดยคราวนี ้ใช้น ้าแข็งธรรมชาติมากกว่าน ้าแข็งสังเคราะห์ มีทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ (ส าห รับกิจกรรม) และแบบถาวร โดยเราประสบความส าเร็จอย่างล้นหลามด้วยโครงการกว่า 50 โครงกา ร

ตั้งแต่ปี 2010 Filippo Gervasini เริ่มท าเครื่องท าหิมะรุ่นใหม่ ขนาดเล็ก พกพาได้ และเงียบ สร้างขึ ้นส าหรับห้างสรรพสินค้าและ FEC ( ระบบนี ้จะต้องติดตั้งภายในอาคาร ดังนั้นจึงต้องมีน ้าหนักเบา แข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว เงียบ และติดตั้งได้เร็ว) เราเปิดตัวสนามเด็กเล่นหิมะแบบเคลื่อนย้ายได้แห่งแรกในปี 2011

ควบคู่ไปกับการท าธุรกิจกลางแจ้ง เราได้น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ไม่ซ ้าใคร เช่น TUBBY ลูกค้ารายแรกของเราบางคน เช่น Sim Leisure Group ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการท าความเข้าใจศักยภาพของแนวคิดของเรา โดยปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนต่อสาธารณะเป็น #escapepenang

ด้วยการเปิดตัว Ice Now แบรนด์สนุกสุดเหวี่ยงใหม่ ( www.icenow.biz) เราเริ่มผลักดันธุรกิจจา กการจัดหาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ไปจนถึงการจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจร

ในปี 2560 เราเริ่มท าศูนย์รวมความบันเทิงน ้าแข็งและหิมะส าหรับครอบครัวแห่งแรกในอุณหภูมิที่เป็นบวก Frostland (www.thefrostland.biz) โครงการอันเป็นเอกลักษณ์โครงการแรกของเราเสร็จสมบูรณ์ในปี 2019 ที่ห้างสรรพสินค้า The Avenues เมืองคูเวต

ปัจจุบันจากส านักงานแห่งใหม่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์และโฮจิมินห์ที่มีอยู่ เราครอบคลุมถึงการออกแบบแนวความคิด การออกแบบแผนผัง การออกแบบรายละเอียดและการออกแบบตามธีม

อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจัดหาส่วนใหญ่ผลิตในอิตาลี (ส าหรับ Tubby) และออสเตรีย (ส าหรับประเภทน ้าแข็งและหิมะ)

นอกจากนี ้เรายังจัดหาของเล่นและเครื่องเล่น (ทั้งใหม่และใช้แล้ว) รวมถึง ให้บริการการก่อสร้างและบ ารุงรักษา

บริษัทของเราเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องการออกแบบและสร้างศูนย์รวมความบันเทิงน ้าแข็งและหิมะส าหรับครอบครัวภายในอาคาร และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Tubby เช่น ลิงก์

สมาชิกของเรา

ลูกค้าของเราบางส่วน

ติดต่อเราวันนี

Funtime น าเสนอผลิตภัณฑ์ รูปแบบ และโซลูชั่นแบ บสแตนด์อโลนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่หลากหลายที่ไม่เหมือนใคร ทั้งหมดมาจากการผสมผสานและปรับปรุงสิ่งที่เราท ามาตั้งแต่ปี 2005 โดยมีผลงานอ้างอิงที่แข็งแกร่ง