fbpx
Search

ลานน ้าแข็ง แบบ เคลื่อนย้ายได้

Previous slide
Next slide

สเก็ตน ้าแข็ง ความสนุกแบบคลาสสิกตลอดกาล!

ขนาดใหญ่ 400 ตร.ม.

ขนาดกลาง 300 ตร.ม

ขนาดเล็ก 200 ตร.ม

เพิ่มสีสันให้กับห้างสรรพสินค้าของคุณ!!

สเก็ตน ้าแข็งเป็นกิจกรรมยอดนิยมส าหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ในทุกวัฒนธรรมและทุกศาสนา

ระบบที่สร้างขึ ้นส าหรับห้างสรรพสินค้า ติดตั้ง ไม่ยุ่งยาก

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

จากผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงาน

รวมลานน ้าแข็งกับ
แนวคิดเพิ่มเติมสุดเจ๋ง

รถกันชน บน น ้าแข็ง

.

สนามเด็กเล่นน ้าแข็ง

.

เครื่องเล่น Tubby

แบบมินิ

แพ็คเกจของเรารวมถึงการ ติดตั้ง และการเริ่มต้น

การด าเนินงานและ การร่วมทุน มีในบางประเทศ

ไม่เพียงแต่ส าหรับกิจกรรมระยะสั้นเท่านั ้น!

ลานสเก็ตน ้าแข็งแบบกึ่งถาวรของเราสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่ว่างของห้างสรรพสินค้าของคุณตามฤดูกาล หากคุณมีที่ดินเปล่า ท าให้เป็ นสถานที่ที่ดีที่สุด

มีแพ็คเกจเช่าระยะยาว มาพร้อมกับแพ็คเกจการ ด าเนินการ เสริม

โอกาสในการร่วมทุนมีในบางประเทศ

การติดตั้งระยะยาวในห้างสรรพสินค้า

เรียกดูรูปแบบเพิ่มเติมส าหรับ
สถานที่ ภายในหรือภายนอก อาคารของคุณ

ทุกรูปแบบสามารถปรับขนาดได้และสามารถรวมกันได้

โรงเรียนสอนขับรถ

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

รูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สวนผจญภัย TUBBY

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้าม พลาด!

ศูนย์รวมความบันเทิง น ้าแข็งและหิมะ ส าหรับครอบครัว

กลางแจ้ง

เหมาะกั บห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับครอบครัว

ขอแคตตาล็อก แบบ เต็ม