fbpx
Search

สนามเด็กเล่นหิมะ แบบ เคลื่อนย้ายได้

Previous slide
Next slide

ความบันเทิงสุดเจ๋งส าหรับเด็ก ๆ!

เพิ่มสิ่งใหม่และเจ๋งให้กับสถานที่ของคุณ!

การ ติดตั้ง ระยะสั้นหรือระยะยาว

ซื ้อหรือเช่า

Tเครื่องเล่น เหล่านี ้ ท างานได้ ในอุณหภูมิเป็น บวก

ดูตัวอย่างกันเลย!

สนามเด็กเล่นหิมะเป็นตัวดึงดูดผู้เข้าชม

ยกระดับรูปแบบห้างสรรพสินค้าของคุณ สร้างความประหลาดใจให้ผู้อุดหนุนของคุณ!!

เช่าระยะยาวพร้อมแพ็คเกจปฏิบัติการพร้อมให้บริการแล้ว

ผงหิมะ ตกปรอยๆ แบบไม่ซ ้าใคร

เครื่องเล่นท างานได้ในอุณหภูมิเป็นบวก

ตกต่อเนื่องสูง ถึง 3 นาที
ผงหิมะ (ไม่มี เศษ น ้าแข็ง!)
หิมะจากน ้า 100%

ออกแบบมาส าหรับห้างสรรพสินค้า ติดตั้ง ไม่ยุ่งยาก

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหิมะ แบบ เคลื่อนย้ายได้ !

ระบบหิมะของเราได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามีการติดตั้งมากกว่า 50 โครงการในห้างสรรพสินค้าและ FEC

โครงการระยะสั้น

ระบบเสียงเงียบขนาดกะทัดรัด
ติดตั้ งภายในอาคาร

กิจกรรมระยะยาว

ระบบติดตั้งภายนอกอาคาร
Installed outdoor or on the roof

รวมลานน ้าแข็งกับ
แนวคิดเพิ่มเติมสุดเจ๋ง!

สเก็ตน ้าแข็งส าหรับห้างสรรพสินค้า

สไลด์ BOB ICE

ลู่น ้าแข็ง

ล่องแก่ง บน น ้าแข็ง

ตัวเลือกที่มีให้บริการ

เช่าระยะสั้น

เช่าระยะ ยาว

ซื ้อ

แพ็คเกจที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วย:

การประเมินสถานที่
การ ติดตั้งเต็ม รูปแบบ
การด าเนินการเสริมในการร่วมทุนหรือในนามของห้างสรรพสินค้า/ลูกค้า.

ชุดปรับปรุงใหม่มีให้บริการตามช่วงเวลาส าหรับการซื ้อ

คิดว่าเป็นรูปแบบถาวร!!

สนามเด็กเล่นหิมะสามารถรวมเป็นคุณรูปแบบถาวรในพื ้นที่ว่างของห้างสรรพสินค้าหรือภายใน FEC(ศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับครอบครัว) ที่มีอยู่)

หากคุณเป็นผู้บริหารห้างสรรพสินค้า พูดคุยกับผู้ให้บริการสวนสนุกของคุณวันนี ้ หรือให้พวกเขาคุยกับเรา โอกาสและทางเลือกมากมายรอคุณอยู่!

โอกาสและทางเลือกมากมายรอคุณอยู่!

สนามเด็กเล่นหิมะแบบถาวรรวมอยู่ในศูนย์รวมเกมตู้ในห้างสรรพสินค้า

เรียกดูรูปแบบเพิ่มเติมส าหรับ
สถานที่ ภายในหรือภายนอก อาคารของคุณ

ทุกรูปแบบสามารถปรับขนาดได้และสามารถรวมกันได้

โรงเรียนสอนขับรถ

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

รูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สวนผจญภัย TUBBY

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้าม พลาด!

ลานน้ำแข็งแบบเคลื่อนย้ายได้

ภายในอาคาร

เหมาะกับห้างสรรพสินค้า