fbpx
Search

สนามเด็กเล่นหิมะ แบบ ถาวร

Previous slide
Next slide

เครื่องเล่นในฝันส าหรับห้างสรรพสินค้าและ ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว

รวมกับ ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว ที่มีอยู่
ระบบหิมะเงียบขนาดเล็กกะทัดรัด
สร้างเป็น เครื่องเล่น แบบสแตนด์อโลนในพื ้นที่ว่างของคุณ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต ่ากว่าที่เคยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ดูตัวอย่างกันเลย!

สนามเด็กเล่นหิมะเป็นตัวดึงดูดผู้เข้าชม
สร้างความประหลาดใจให้บริเวณสาธารณะในห้างสรรพสินค้าของคุณ ยกระดับข้อเสนอของคุณให้กับลูกค้า!!

โอกาสในการร่วมทุนมีในบางประเทศ

หิมะจริง ปุยหิมะ ไหลไม่หยุด

ขนาดกะทัดรัดและระบบที่มีประสิทธิภาพ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านหิมะ แบบ เคลื่อนย้ายได้ !

ระบบหิมะของเราได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามีการติดตั้งมากกว่า 50 โครงการในห้างสรรพสินค้าและ ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว

ติดตั้งระบบภายในอาคาร

กะทัดรัดและ เงียบ

ติดตั้งระบบภายนอกอาคาร

เมื่อสามารถท าในอาคารได้

รวมลานน ้าแข็งกับ เครื่องเล่นมากขึ ้น

รถกันชน บน น ้าแข็ง

สนามเด็กเล่นน ้าแข็ง

ลู่น ้าแข็ง

โดนัทแบบหนาวจัด

มีให้ส าหรับการติดตั้งระยะสั้น

เปิดตัวสถานที่ใหม่ ใช่ไหม?

ห้างสรรพสินค้า โครงการแบบผสมผสาน หรือให้เป็นจุดหมายปลายทาง?

ด้วยการติดตั้งแบบ เคลื่อนย้ายได้ เป็นเอกลักษณ์ของเรา สนามเด็กเล่นหิมะจึงสามารถติดตั้งได้ชั่วคราวอย่างแนบเนียน

เรียกดูรูปแบบเพิ่มเติมส าหรับ
สถานที่ ภายในหรือภายนอก อาคารของคุณ

ทุกรูปแบบสามารถปรับขนาดได้และสามารถรวมกันได้

โรงเรียนสอนขับรถ

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

รูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สวนผจญภัย TUBBY

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้าม พลาด!

ลานน้ำแข็งแบบเคลื่อนย้ายได้

ภายในอาคาร

เหมาะกับห้างสรรพสินค้า

ขอแคตตาล็อก แบบ เต็ม