fbpx
Search
Previous slide
Next slide

ประสบการณ์ การดริฟท์ขั ้นสุดยอด!ขับขี่และดริฟท์รถเหมือนอยู่บนน ้าแข็ง

ดูตัวอย่างกันเลย

สูบฉีดอะดรีนาลีนด้วย S - KID! ให้การดริฟท์เป็นเครื่องเล่นที่สร้างมาเพื่อทุกคน

S – kid เป็นแนวคิดใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นเรียนรู้การขับขี่และการดริฟท์ได้อย่างลงตัวราวกับกำลังขับขี่บนน้ำแข็ง ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยพื้นและรถโกคาร์ทแบบพิเศษที่ได้รับการจดสิทธิบัตร โดยรถโกคาร์ทขนาดย่อมแบบพิเศษสร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์คู่ กระปุกเกียร์สั่งทำพิเศษและแกนชุดเฟืองท้าย เพื่อปรับปรุงการดริฟท์ เลือกจากพื้นที่ติดตั้งที่ทำไว้ล่วงหน้าหรือให้เราออกแบบให้ โดยมีพื้นที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม

ขับขี่แบบจัดหนักจัดเต็ม!
(S -KID รุ่นโปรที่สร้างขึ ้นส าหรับผู้ใหญ่)

SKIDDY คือที่สุดแห่งการแข่งขัน สูบฉีดอะดรีนาลีนขั้นสุด! SKIDDY สร้างมาเพื่อผู้ขับที่มีประสบการณ์มากขึ้น (วัยรุ่นและผู้ใหญ่) รูปแบบนี้เป็นรถโกคาร์ทที่ทรงพลังยิ่งขึ้น (ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) และสนามแข่งที่กว้างขึ้น ไม่เหมือนกับ S – KID โดย SKIDDY มีพื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งแบบถาวรหรือสถานที่แบบสแตนด์อโลน

เหมาะส าหรับกิ จกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

พื ้นผิวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่ไม่ซ ้าใคร ไม่ต้องบ ารุงรักษา

คุณเคยใช้สนามแข่งรถโกคาร์ทมาตรฐานบนพื ้นซีเมนต์/แข็งหรือไม่เราอาจปรับเปลี่ย นรถโกคาร์ทที่มีอยู่ของคุณให้เหมาะสมและเปลี่ยนสถานที่ของคุณให้อยู่ในรูปแบบ SKIDDY หรือ S-KID ติดต่อเราพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่มีอยู่ของคุณ >>>

 

ตรวจสอบรูปแบบที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติม ส าหรับสถาน
ที่ ภายใน หรือ ภายนอกอาคาร ของคุณ

เลือกจากรูปแบบที่ท าไว้ล่วงหน้าที่ปรับแต่งได้และปรับขนาดได้มากมาย

โรงเรียนสอนขับรถ

ภายในอาคาร

กลางแจ้ง

รูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สวนผจญภัยTUBBY

ภายในอาคาร

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้ามพลาด!

ลานน ้าแข็ง แบบ เคลื่อนย้ายได้

ภายในอาคาร

เหมาะกั บห้างสรรพสินค้า

ขอแคตตาล็อก แบบ เต็ม