fbpx
Search

ลานน ้าแข็งแบบถาวร ขนาดและรูปร่าง แบบใดก็ได้

Previous slide
Next slide

แบบสแตนด์อโลนหรือแบบรวมในห้างสรรพสินค้าของคุณ

แนวคิดคลาสสิกที่ทุกคนในครอบครัวชื่นชอบ

เลือกจากตัวเลือกที่หลากหลาย

ขนาด ใดก็ได้

รูปร่าง ใดก็ได้

ที่ไหนก็ได้

การติดตั้งตาม ช่วงเวลา ตัวเลือกกลางแจ้ง

รวมลานน ้าแข็งกับ
แนวคิดเพิ่มเติมสุดเจ๋ง!

รถกันชน บน น ้าแข็ง

.

สนามเด็กเล่นน ้าแข็ง

.

เครื่องเล่น Tubby

แบบมินิ

บางสิ่งที่เจ๋งจริงๆ เส้นทางน ้าแข็งในเมือง!

ในโครงการที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดนี ้ เราได้สร้างการผจญภัยบนเส้นทางน ้าแข็งในใจกลางเมือง!!

· ระยะทางสูงถึง 1 กม
· ผลกระทบจากสื่อระดับสูง
· ป็นไปได้ทางเทคนิคในสภาพอากาศที่เลือก

เริ่มต้นใช้งาน ชุด กึ่งถาวร

ชุด เคลื่อนย้าย ได้แบบ ใหม่หรือที่ปรับสภาพใหม่ของเรายังสามารถน าไปใช้ใน ชุด"กึ่งถาวร" หรือถาวร ได้

ตัวอย่างชุด เคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ถาวร
เราช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อย!
ชุดปรับสภาพที่ใช้ในสหภาพยุโรป
มี ให้บริการ ตามช่วงเวลา

ตัวอย่างชุด เคลื่อนย้ายได้ ที่ใช้ถาวร
ใช้พื ้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานที่ของคุณ
ต้องการการลงทุนขั ้นต ่า
มี ให้บริการ ตามช่วงเวลา

คุณรู้หรือไม่?

CEO ของเรา Filippo Gervasini เป็นผู้บุกเบิกการเล่นสเก็ตน ้าแข็งในห้างสรรพสินค้าในเอเชียใต้

ย้อนกลับไปปี 2006 เขาริเริ่ม Smart Ice Skating

ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน โครงการน ้าแข็งและหิมะจ านวนมากได้ด าเนินการแล้วและส าเร็จภายใต้การดูแลของ Gervasini

ชุดปรับปรุงใหม่มีให้บริการตามช่วงเวลาส าหรับการซื ้อ

สเก็ตน ้าแข็งในยุคหลังโควิด

หลังการระบาดของโควิด ห้างสรรพสินค้าและ FEC เริ่มมีผู้คนอีกครั ้ง สเก็ตน ้าแข็งเป็นกิจกรรมสุดเจ๋ งที่เคยเห็นมาที่ เหมาะ กับแนวคิด “ การเว้นระยะห่าง ” ในปัจจุบัน”

โดยปกติในลานสเก็ตน ้าแข็งจะมีผู้เล่น 1คนในทุกๆ 3 ตารางเมตรของพื ้นผิวน ้าแข็ง เพื่อคุณจะได้สบายใจ!

การเล่นสเก็ตไม่ได้ท าให้เหงื่อออก ซึ่งจะเกิดขึ ้นที่สนามเด็กเล่นแทน ดังนั้นระดับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจึงสูงขึ ้น

การเล่นสเก็ตเป็นกิจกรรมสุดเจ๋งส าหรับทั้งครอบครัว
พิจารณาหนึ่งในแพ็คเกจเริ่มต้นของเราที่มีชุดปรับสภาพใหม่ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจส าเร็จรูป(การติดตั้ง การฝึกอบรมพนักงาน และ SOP)

เรียกดูรูปแบบเพิ่มเติมส าหรับ
สถานที่ ภายในหรือภายนอก อาคารของคุณ

ทุกรูปแบบสามารถปรับขนาดได้และสามารถรวมกันได้

โรงเรียนสอนขับรถ

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

รูปแบบการเรียนรู้พร้อมความสนุก

สวนผจญภัย TUBBY

กลางแจ้ง

กลางแจ้ง

ใหม่! ห้าม พลาด!

ศูนย์รวมความบันเทิง น ้าแข็งและหิมะ ส าหรับครอบครัว

กลางแจ้ง

เหมาะกั บห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์รวมความบันเทิงส าหรับครอบครัว

ขอแคตตาล็อก แบบ เต็ม