fbpx
Search
Previous slide
Next slide
เครื่องเล่นสุดหวาดเสียวสำหรับทั้งครอบครัว
สร้างด้วยวัสดุแห้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
แนวคิดในฝันสำหรับสถานที่พักผ่อน
Previous slide
Next slide
tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบ ขับขี่เดี่ยวหรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็น จุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

ห้างสรรพสินค้า

การติดตั้ง ตามช่วงเวลาหรือถาวร

tubby-logo-100px

ห้างสรรพสินค้า

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ส าเร็จรูปอย่างสมบูรณ์

แบบส าเร็จรูป พร้อมติดตั้ง

แบบขับขี่ เดี่ยว หรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ต่อแล้วใช้ – การติดตั้ง 72 ชั่วโม – ไม่ต้องก่อสร้าง – ไม่ต้องเจาะ

พร้อมทั้ง โมเดลและ SOP ของธุรกิจ

ขับเคลื่อนผู้คนใหม่ๆ ให้ตื่นเต้นกับสถานที่ของคุณ!!
Format code: TRM1

Previous slide
Next slide

เรียกดูการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายในคลังข้อมูลโครงการของเราการติดตั้ง

ทั่วโลกมากกว่า

3,000+

แห่ง

สวนน ้า

tubby-logo-100px

สวนน ้า

FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

ติดตั้งบนทางลาด

แบบร่างที่จัดท าโดยเรา ภาพ: ทางลาดไม้

แบบขับขี่ เดี่ยว เหมาะส าหรับอายุ 6 ปีขึ ้นไป

สามารถปรับให้ช่วงสุดท้ายเป็น แบบเปียก ได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

พิ่ม เครื่องเล่น ใหม่ให้กับสวนน ้าของคุณ!!

Format code: TRRWP1

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบ ขับขี่เดี่ยวหรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็น จุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

ดู TUBBY ที่มีให้บริการอ

ช่วงเวลาแห่งความสนุกที่ไม่อาจลืมเลือน!

tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบ ขับขี่เดี่ยวหรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็น จุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
tubby-logo-100px

จุดหมายปลายทางแห่งการ พักผ่อน

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนดินโดยตรง

ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้รับเหมาในพื ้นที่ที่เรา จัดหา ให้ในแพ็คเกจ

แบบ ขับขี่เดี่ยวหรือคู่ เหมาะส าหรับอายุ 4 ปีขึ ้นไป

ปรับขนาดได้

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็น จุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

tubby-logo-100px

BEACH RESORTS - SEASONAL

tubby-logo-100px
FUN ADVENTURE SERIES-1-logo

รีสอร์ท

สวนสนุก

วนอุทยาน

โครงการแบบผสมผสาน

ติดตั้งบนทางลาด

แบบขับขี่เดี่ยวหรือคู่

การติดตั้งตามช่วงเวลาหรือถาวร

พื ้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ – เคลื่อนย้ายได้ – ปรับขนาดได้

เพิ่มมูลค่าให้ที่ดินของคุณ เปลี่ยนเป็นจุดหมายปลายทาง!
Format code: TRG1

Previous slide
Next slide

ช่วงเวลาแห่งความสนุกที่ไม่อาจลืมเลือน

ดูรูปแบบ Tubby เพิ่มเติม

ศูนย์รวมความบันเทิงหิมะภายในอาคารสำหรับครอบครัว

โรงเรียนสอนขับรถ

TUBBY ADVENTUREPLAY

คำเตือน

ระวังการหลอกลวง!

มีการออกจำหน่ายของเลียนแบบจากจีนจำนวนหนึ่ง วัสดุเหล่านี้ใช้งานไม่ได้เลย

คุณค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินการ ในปี 2018-2019 เราได้ช่วยเหลือลูกค้าใหม่มากกว่า 50 รายที่โดนโกง ดูวิดีโอด้านล่างจาก CEO ของเรา – Filippo Gervasini – ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบที่ผลิตในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม อย่างที่คุณเห็น ผลิตภัณฑ์ปลอมใช้งานไม่ได้เลย จึงไม่มีประโยชน์โดยสิ้นเชิง

ลูกค้าของเราบางส่วน